Lo'Zoms Chow chow


Lo’Zoms Aramis 13 v vill flytta till en egen familj!